“Jamen jeg troede da…?” Del 3 i ”En føljeton for (ejer)ledere….”

Jeg lovede dig, at jeg i denne uge ville behandle temaet ”organisationens kommunikation og adfærd”.

Mine indlæg vil måske provokere lidt og forhåbentlig inspirere mere, men vil aldrig være fyldestgørende og endegyldige… og så er det jo blot nogle af mine erfaringer ….!

Kommunikation og formidling er vigtige redskaber for at sikre den forståelse og forventningsafstemning, som kan påvirke f.eks. medarbejdernes jobadfærd eller kundernes købsadfærd.

”Værdien af gennemtænkt kommunikation er ofte undervurderet”

Med hensyn til den verbale kommunikation oplever jeg ofte, at det er et undervurderet område i virksomhederne. Alt for ofte oplever jeg, at lederen ikke er klædt godt nok på ift. at kommunikere på en måde, så den enkelte medarbejder kan forholde sig til det sagte i forhold til sit eget job.

Banalt? Ja, men ikke desto mindre en hæmsko for det personlige engagement og lysten til ”forandringen”, som jo opstår sammen med behov for optimering, udvikling og forbedringstiltag.

Så her blot et lille opråb til virksomhedsejerne om at have et større fokus på ledernes kommunikative kompetencer og sikkerheden for, at det der kommunikeres forankres gennem den rette forståelse hos modtagerne.

Meget ofte er der stor forskel på det, der kommunikeres fra toppen og ned gennem organisationen. Ofte er det overladt til den enkelte leder efter bedste evne at operationalisere budskabet og motivere sine medarbejdere. Noget som for mange faktisk er svært… og i en lidt større organisationen risikeres det, at udmeldinger/budskaber ”stritter” lidt og at budskaberne enten ikke trænger rigtigt igennem eller skaber forskellige oplevelser af, hvad der egentlig blev sagt…

”Husk at du ikke kan ikke-kommunikere og at din formidling er afgørende for det efterfølgende udbytte for dig, den enkelte medarbejder og virksomheden”

Som leder er det et must at være bevidst om, hvad udbyttet af kommunikationen skal være og hvem der er i modtagergruppen… De ord og vendinger du bruger kan formodentlig fortolkes forskelligt af forskellige modtagere, så brug godt med konkrete eksempler på, hvad der f.eks. for jer,

  •  er ønsket adfærd ift. kunder og kollegaer
  •  er ønsket kvalitet i service og produkter
  •  lægges i begreber som fleksibilitet og ansvarstagen
  •  skal skabe den ønskede omsætnings- eller indtjeningsstigning

Dette er blot nogle få af de emner, som ofte skal kommunikeres i forskellige sammenhænge. Her er det vigtigt, at alle forstår budskabet og kan relatere det til egen funktion, egne værdier og egen adfærd (hvis den kendes…).

Med ref. til mit sidste blogindlæg ”Hvor skal vi hen du…?” Del 2 i ”En føljeton for (ejer)ledere ….” er formidling af viden om virksomhedens formål og værdier også af stor vigtighed for den kultur, man ønsker i virksomheden.

”Husk at udbyttet af dit budskab ALTID er betinget af modtagerens fortolkning …!”

Formidling er også brugen af den non-verbale kommunikation i form af ”nudges”, som kan lede os til bevidst ubevidste valg/prioriteringer (eller omvendt…), som er i overensstemmelse med den retning / beslutning som ”afsenderen / formidleren” ønsker, at vi vælger…

Kommunikation og formidling påvirker altså andres adfærd… Jeg har her bevidst ikke valgt at komme ind på den fysiske fremtoning (kropssproget), som også spiller en meget betydelig rolle ift kommunikation og non-verbal formidling!

The Nudging Company med Morten Münster i spidsen er en organisation, som er mestre i at afdække adfærdsmønstre, kortlægge konkrete problemstillinger og så fremkomme med tiltag, der kan fremme et ønsket udkomme ift ændring af adfærd.

Jeg havde fornøjelsen af at deltage på et af deres kurser/seminarer. Det har givet mig en bredere forståelse for mekanismer, der styrer vores adfærd samt givet mig redskaber til at forstå og arbejde med initiativer, der kan påvirke vores adfærd. Redskaber som jeg med stor fornøjelse bruger i mit virke, når kunderne har brug for inspiration til at forstå organisationens, kundernes og egen adfærd som et led i at blive dygtigere, mere produktive, sundere, gladere, mere ”likeable” og meget andet.

Nudging kan være et stærkt redskab, når virksomheden har behov for optimering af værdikædeprocesser, samarbejder, intern kommunikation, medarbejdertilfredshed, salg, produktivitet/effektivitet, kvalitetsbevidsthed m.fl.  og den efterfølgende implementering af tiltag.

For at forstå, hvad der evt. kan påvirke en adfærd i en given retning og dermed ”designe” et tiltag til dette, er der et par forhold der skal sikres. Det er bl.a. ekstremt vigtigt, at få afdækket, hvad der konkret driver den nuværende adfærd og/eller er det konkrete problem, der ønskes mulig løsning på.

Analysefasen er ekstremt vigtig for efterfølgende at kunne arbejde med forskellige redskaber og indsatser, som kan kvalificere en god løsning. Det er desværre ikke i alle tilfælde muligt at finde en kompleks løsning på et komplekst på problem….;0)  Tit er der tale om en enkel løsning til selv meget komplekse problemstillinger…. Det kræver blot en særlig indsats at nå helt ind bag om årsagen til den umiddelbare problemstilling… ;0)

Så husk,

  • at kommunikere så dit budskab er tilpasset modtagerne og deres behov for forståelse
  • at det du ikke siger også fortolkes af modtageren
  • at udfordringer med medarbejderadfærd, samarbejder m.fl. ofte skyldes manglende forventningsafstemning og forståelse for både egen funktion såvel som egen funktion ift helheden (strategien, formålet, værdierne, det færdige produkt o.lign.)

Håber der var lidt inspiration at hente…?

Jeg vil afslutningsvis bede dig huske, at når medarbejdere i din organisation ikke helt gør det, som du forventer af dem, er det vigtigt lige at kigge dig selv i øjnene og vurdere, om det virkelig kan være dig, der ikke har kommunikeret ordentligt eller ikke har tilvejebragt de rette forudsætninger for medarbejderens forventede indsats og adfærd…. ;0)

Jeg vil i næste uge fokusere lidt på økonomien og resultatskabelsen. Herunder mulige veje til øget omsætning og indtjening ;0)

 

Følg mine blogindlæg her på LinkedIn eller på min virksomhedsprofil… eller på min hjemmeside www.larsenmanagement.dk . Har du input eller spørgsmål til mine indlæg, så er du meget velkommen til at kommentere på disse ;0)

Vil du drikke ”kaffe med Kurt”, så kontakt mig gerne på kurt@larsenmanagement.dk eller 5364 6408. Du giver kaffen og jeg giver dig en time af min tid.

Med venlig hilsen

Kurt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sparring der gi'r resultater

Kontakt os i dag for hjælp til væksten i morgen