”Hvor skal vi hen du…?” Del 2 i ”En føljeton for (ejer)ledere….”

 

Jeg lovede dig, at jeg i denne uge ville tage afsæt i virksomhedens formål og værdigrundlag.

Mine indlæg vil måske provokere lidt men forhåbentlig inspirere mere, og vil aldrig være fyldestgørende og endegyldige… det er jo blot nogle af mine erfaringer….!

Blogindlægget her blev lidt længere end lige først antaget, så håber du vil bruge en 5 minutters tid og forhåbentlig føle, at du/I har styr på det hele og hvis ikke… ja , så vil jeg håbe, at du blev inspireret ;0)

Jeg oplever ganske ofte i mindre virksomheder, at formål og værdigrundlag ikke er definerede, ”kendte” eller opdaterede. Det er ofte blot noget, som er formuleret på skrift ifm opstart af virksomheden. Desværre bliver det så sjældent vedligeholdt eller opdateret ifm ejerskifter, virksomhedens udvikling, markedets udvikling eller andet.

Dermed er disse to ting heller ikke rigtig kendte og synlige for medarbejdere og potentielle kunder, hvilket medfører en ofte manglende praksis om simple og ensartede forståelser for, hvad der god skik, hvad der er god kvalitet, hvad der er god kommunikation, hvad der er god service og meget andet. Måske ikke for dem som har været i virksomheden længe… men helt sikkert for nye der kommer til.

Desuden kan det jo være svært at definere et mål, hvis ikke man har et formål…?

Konsekvensen af manglende (aner)kendt formål og værdigrundlag fører til mange udfordringer internt ift samarbejder på tværs af områder/afdelinger, men også til udfordringer ift salg og eksekvering på projekter. Her opstår der ofte ”uoverensstemmelser” og ”ommere” blot fordi mennesker ser og prioriterer ting forskelligt, når det ikke er veldefineret, forstået og accepteret, hvad virksomheden ønsker at opnå.

Når noget er for tvetydigt, vil resultatet blive der efter….

Derfor finder jeg, at disse formål og værdier er super vigtige at kunne forholde sig til!

De definerer virksomheden eksistens- og kulturgrundlag.

De er virksomhedens hjerte og puls!

Formålet (nogen vil også kalde det Missionen)

Virksomhedens formål bør af flere grunde være retvisende for de nuværende og fremadrettede aktiviteter. Det er bl.a. fundamentet for,

1.      at hjælpe kunder og medarbejdere til at forstå, hvad du vil opnå med din virksomhed, forretningens produkter og ydelser m.m. Hvorfor er vi egentlig i markedet? Hvem vil vi gerne hjælpe? Hvordan vil vi gøre det? Det er hjertet i forretningen.

2.      at kunne lægge planer for udvikling og/eller optimering af virksomheden.

3.      at skabe grundlaget for (og samtidigt understøtte) en eventuel visuel identitet og dermed sikre genkendelighed ift dit logo eller dit opbyggede brand.

4.      at kunne bære alle de ”sten” som tilsammen skaber netop din virksomhed, hvorfor det hele tiden skal sikres at kunne bære/understøtte beslutninger og planer for tilpasning/optimering og udvikling….

Find f.eks. det helt rigtige værdiord, et handlingsord og HVEM I gør noget for… Et eksempel kunne være Tivoli, som kortfattet skriver “Vi vil betage vores gæster”

Værdigrundlaget

Virksomhedens værdigrundlag skal ligeledes være retvisende og opdateret. Det er det ”skelet” eller den ramme som blandt andet

1.      skal definere virksomhedens DNA og ”puls”

2.      skal bære den ønskede virksomhedskultur

3.      skal sikre medarbejdere med den rette adfærd og motivation

4.      skal sikre den ønskede kunde-/klientoplevelse

5.      skal styrke kundens motivation for samhandel

  ”… og hvor blev visionen nu af”, tænker du måske?

Det er min overbevisning, at en Vision for en eksisterende virksomhed bedst frembringes med et afsæt i en Misson. Den er dermed det mere langsigtede ønske med virksomheden og et pejlemærke for virksomheden udvikling.

Det kan dog godt være den gode idé til slutmålet (eller en filosofisk betragtning), som skaber en Vision og dermed potentialet for en ny virksomhed. En Vision, som så efterfølgende skal valideres ved at opstille en kvalificeret Mission, hvorpå virksomhedens aktiviteter og organisation skal grundlægges.

Nå, men videre med Formål/mission og værdier!

Jeg vil gerne opfordre til, at du som (ejer)leder tager et kig på jeres formål/mission og jeres værdier. Dette for at sikre jer, at de er tidssvarende ift den virksomhed I er… og/eller ønsker at være.

Der findes masser af eksempler på visioner, missioner og værdier, som bliver generiske, ”grå”/kedelige, tvetydige, ”værdiløse”, ulæsbare og måske endda direkte uforståelige og uopnåelige.

Hermed bliver de også distancerende ift medarbejdere og kunder, hvor det jo egentlig var tanken, at de skulle skabe motivation og adfærd til at understøtte trivsel og resultater.

Husk at det simple og ”huskbare” ofte er det stærkeste budskab, men husk også, at de ord der bruges, kan tolkes forskelligt af de forskellige ”modtagere”. Så vælg dine ord og budskaber med omhu, så de kan styrke forståelsen og accepten for det, der skal kendetegne netop din virksomhed.

Brug derfor god tid på at definere og forstå de anvendte ord og budskaber, så du og organisationen ved – og er enige om – hvad der ligger bag. Det er en forudsætning for den ensartede forståelse, som skal sikre optimering af det gode samarbejde, det gode salg og de gode processer. Alt det, der er med til at sikre effektivitet, produktivitet og trivsel og dermed skaber resultater for den enkelte såvel som for virksomheden.

Så få nu inddraget medarbejderne i processen omkring fortolkning og udvikling af værdier! Det giver ejerskab og den nødvendige gensidige forståelse af, hvad de enkelte værdier betyder og hvordan de forpligter.

Med en velformuleret mission og klare værdier vil du/I have et stærkt afsæt for at definere og italesætte forventninger til en ønsket adfærd og kultur i virksomheden. Noget som kan være til hjælp i forbindelse med kortlægning af kompetencer, sammensætning af teams, tiltrækning af medarbejdere (employer branding), rekrutteringer, ansættelsessamtaler, jobbeskrivelser, MUS-samtaler, ejerskab og stolthed hos den enkelte og meget andet.

Du vil således også få et stærkt redskab til dit salg, hvor missionen jo er med til at definere den samlede virksomhedsprofil.

Du kan finde rigtig megen information om, hvordan du kan arbejde med udfærdigelse af mission og værdier, samt implementeringen af disse, ved at Google lidt. Du kan også sagtens finde en rådgiver/konsulent, som kan hjælpe dig og endeligt findes der masser af bøger omkring disse emner.

 

Afslutningsvis vil jeg bare håbe, at du vil tage et kig på jeres mission og værdier og sikre de er up-to-date, er let forståelige og ”lever” i organisationen.

Og pas nu på med floskler i visonen/missionen, som ”vi vil være de bedste…”, ”vi er nummer et…..”, ” vi er den mest kundevenlige….”, ”vi vil være den fortrukne leverandør….”.
Husk, at det skal være en reel mulighed at vurdere om du er på vej til/eller har opnået din vision…. Så hvis du vil bruge en af disse skal vendingen suppleres med nogle ord ift f.eks. geografi, kundesegment, produktområde, konkurrenter eller andet.

Der er findes også masser af ”floskler” i mange af de værdigrundlag, som er definerede… ”Vi er fleksible..”, ”vi er kvalitetsbevidste”, ”vi står sammen”, ”kunden i fokus”, ”ærlighed”… og mange mange flere….
Vi er nu en gang mennesker og vi besidder en evne til at se ”sandheden” med vore egne øjne og ofte i forhold til personlige præferencer. Så husk, at den enkelte medarbejder skal kunne forholde sig til de opstillede/aftalte værdier og se sig selv i dem, så der ageres i tråd med den for virksomheden gældende fortolkning.

Formålet og værdierne er dog blot brikker i det større puslespil, hvor kommunikation og adfærd (og dermed også lederen) spiller en kæmpe rolle for succes.

Jeg vil derfor i næste uge fokusere lidt på de to områder kommunikation og adfærd ;0)

 

Følg mine blogindlæg her på LinkedIn eller på min virksomhedsprofil… eller på min hjemmeside www.larsenmanagement.dk .
Har du input eller spørgsmål til mine indlæg, så er du meget velkommen til at kommentere på disse ;0)

Vil du drikke ”kaffe med Kurt”, så kontakt mig gerne på kurt@larsenmanagement.dk eller 5364 6408.
Du giver kaffen og jeg giver dig en time af min tid.

Med venlig hilsen

Kurt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sparring der gi'r resultater

Kontakt os i dag for hjælp til væksten i morgen