Bestyrelsesprofilering

bestyrelse

Kun 1 ud af 5 bestyrelser har de rette kompetencer ombord …

Er det acceptabelt for virksomhedens udvikling?

Læste i dag et indlæg på LinkedIn omkring bestyrelser og behovet for løbende evaluering til sikring af den rette kompetencesammensætning.

Jeg er enig med skribenten langt hen ad vejen og rigtig glad for, at hun også fokuserer på persontyper og ikke kun faglige kompetencer.
Det viser sig alt for ofte at holdet med elitespillere jo ikke nødvendigvis er i stand til at vinde.

Jeg er, baseret på mine mange år som leder og konsulent, af den klare overbevisning, at rigtig mange bestyrelser (og dermed virksomheder) vil kunne få stor værdi af kendskab til hinandens adfærds- og færdighedsprofiler.
Har oplevet så mange gange, hvordan et sådant kendskab til hinanden baner vejen for bedre og kommunikation og bedre beslutninger og handlinger.

I min optik bør enhver bestyrelse med respekt for sig selv, og den virksomhed de repræsenterer, være bevidste om hinandens adfærdsprofiler og evne til at håndtere information (opfattelseshastighed m.fl.).
Dette er forudsætningen for at kunne afstemme forventninger til hinanden OG sikre sig, at alles kompetencer bliver bragt i spil til virksomhedens samlede bedste.

Let provokatorisk og generaliserende: Det nytter jo eksempelvis ikke at have en superdygtig, men introvert revisor blandt meget ekstroverte/salgsorienterede/fremsynede bestyrelsesmedlemmer, da en sådan person oftest ikke vil komme til orde med de guldkorn, som vedkommende alt andet lige ligger inde med.
Det er vigtigt at adfærdsprofilerne matcher, så ingen bliver “kørt over” og vigtig information ikke risikerer at gå tabt.

BESTYRELSER er trods deres åbenlyse vigtighed for virksomhederne åbenbart pr definition sammensat, så det ikke er nødvendigt at sikre optimalt samarbejde gennem indgående kendskab til hinandens styrker og svagheder, som i resten af virksomheden.

FLERE BESTYRELSER bør derfor i højere grad arbejde med personprofilering, som det sker ift stort set alle andre team sammenhænge. Der er ansættes jo efterhånden heller ingen medarbejdere/ledere i virksomhederne uden der er laves personprofil.

Når det så alligevel ikke er tilfældet, at adfærdsprofiler benyttes i bestyrelsessammenhæng, er det så fordi:

-bestyrelserne ofte blot mødes 4 gange om året og kigger lidt på regnskaber og får en snak om,
hvad der bør ske i næste kvartal?
– man som bestyrelsesmedlem af natur simpelthen er i stand til at samarbejde optimalt
med alle andre?
– det at forstå hinandens adfærdsmønstre ikke vurderes vigtigt ift kommunikation og
beslutningstagen?

Hvad tror du er årsagen og hvad gør I i din bestyrelse?

sparring der gi'r resultater

Kontakt os i dag for hjælp til væksten i morgen