Så hvad skal vi i stedet kalde det, når vi har brug for at gøre noget anderledes? Hvad skal erstatte begrebet forandringsledelse?

Tilpasningsledelse? Ændringsledelse? Retningsledelse? Måske noget helt fjerde?
Jeg kunne godt forestille mig, at vi indførte et nyt ledelsesbegreb, som i højere grad ville virke motiverende i en tid, hvor forandringsledelse er noget udpint og oftest opfattes negativt ude i organisationerne…altså hos dem, som reelt skal leve forandringen og sikre dens forankring.
Motivationsledelse har tidligere været brugt, men aldrig fænget på samme måde. Det til trods for, at det er væsentligt mere positivt ladet, signalerer fokus på mennesker og i sig selv virker mindre skræmmende. Omvendt siger det ikke rigtig noget om et budskabs eller en adfærds retning og dermed det, som skal motiveres.

Lad os f.eks. kalde det for “Retningsledelse“. Altså ledelse der skaber retning. Noget der også opfattelsesmæssigt signalerer, at der rent faktisk er en vej, der fører til et givent mål. Når vi så taler retning frem for forandring, er der også en anden tryghed forbundet med det, da det jo tager sit afsæt i, hvor jeg står lige nu.

Lad os fremover i stedet tale om “Retningsledelse”.

Retning er menneskeligt meget nemmere at definere og kommunikere uden at tabe dine medarbejdere og tilhørere. At sætte retning er jo også en af de vigtigste ledelsesdiscipliner sammen med det at motivere til følge retningen og fjerne de sten der måtte være på vejen.

Retning tager ikke bare udgangspunkt i noget eksisterende som forandring gør, men har sit afsæt i hvor vi er og hvad vi allerede gør/kan på et eller andet niveau og dermed bare viser vejen mod nye muligheder og mål.

Og når vi nu taler Retningsledelse, så bliver der i min verden et andet fokus på at støtte processen gennem menneskelig forståelse end ved forandring, som jo af mange betragtes som noget nyt, der skal ske (igen!) og som ikke af alle ledere anses for at være noget, der kræver accept/forståelse hos den enkelte medarbejder.
Jeg hørte for nylig en person sige: “…forandring er typisk noget, der kommer fra ledelsen og som jeg ikke har indflydelse på eller er personligt engageret i….

For mig betyder det, at ved at tale om retning frem for forandring, så skaber vi et andet visuelt grundlag for den enkeltes accept af de foranstående ændringer der skal ske. Retningsledelse synliggør måske også i højere grad behovet for tydelig ledelse og kommunikation. Retningsledelse forudsætter så et større fokus på forståelse og ledelse af det enkelte individ.
Til gengæld skaber det i min verden så også væsentligt bedre forudsætninger for kommunikation og accept samt forståelse af ønskede ændringer til adfærd, kultur, resultater m.fl., samt et væsentligt bedre fundament for implementering og forankring.

Hørte for nyligt Michael Andersen (http://www.andersenmichael.com/) tale om “Compassionate Leadership”. Utroligt inspirerende til i højere grad at skabe succes med sin ledelse og ønsket om “performance kulturer” for der igennem at skabe resultater og sikre virksomhedens succes. Det handler om vores selvforståelse og forståelsen af vore medarbejdere og om derigennem at kunne sætte retningen, som andre gerne vil følge.
Jeg tror, det er et begreb vi kommer til at høre meget mere til!

Lad os gøre noget sammen og skabe ny motivation

Kunne en snak om Retningsledelse være noget for dig, som ejer eller leder i den lille og mellemstore virksomhed, så kontakt mig gerne for en helt ufarlig snak over en kop kaffe ;0)